Tuesday, 28/09/2021 RSS
Trường Tiểu học Mỹ Đức chúc tết trung thu năm học 2021-2022
Bài tuyên truyền "Nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"
Bài tuyên truyền "Nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19"
Công văn số 477/UBND-VHXH ngày 13/9/2021 của UBND thành phố Hà Tiên: về việc đảm bảo cho công tác xét nghiệm sàng lộc SAS-Cov-2 cộng đồng trên địa bàn thành phố
Công văn số 410/VP-TH ngày 21/6/2021 của UBND thành phố Hà Tiên: về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Công văn số 623/VP-TH ngày 18/8/2021 của UBND thành phố Hà Tiên: về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Kế hoạch số 56/KH-TCN ngày 06/8/2021: Về việc đẩy mạnh UDCN thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần, khai báo y tế điện tử và kiểm soát, truy vết bằng mã QRCode
Công văn số 6564/VP-KGVX ngày 30/8/2021: Về việc chấn chỉnh sử dụng thông tin liên quan phòng, chống dịch Covid-19
Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 13/9/2021: Về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 18/8/2021: Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025)
Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ GD-ĐT: về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học
Sự kiện nổi bật
Thống kê
Hôm nay : 174
Thống kê