Monday, 02/08/2021 RSS
Công văn số 2285/BCĐ-SYT ngày 15/7/2021: Về việc hướng dẫn thời gian cách ly y tế và quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19
Báo cáo số 1435/BC-SGDĐT ngày 11/6/2021: Tổng kết triển khai thực hiện Chương trình SGK theo chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1
Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 13/7/2021: Về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyết định số 149/QĐ-BCĐ ngày 13/7/2021: Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19
Công văn số 2238/BCĐ-SYT ngày 12/7/2021: Về việc hướng dẫn áp dụng hình thức cách ly y tế cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển gia, công nhân từ Tp. HCM và các tỉnh thực hiện phong tỏa theo CT 16 đề phòng chống dịch Covid-19
Công văn số 473/VP-TH ngày 12/7/2021: Về việc hướng dẫn cách ly y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng có nguy cơ đến/trở về từ các khu có dịch, ổ dịch
Công văn số 2211/SYT-BVYD ngày 10/7/2021: Về việc áp dụng cách ly y tế người về từ Tp. HCM để phòng chống dịch Covid-19
Công văn số 2193/BCĐ-SYT ngày 08/7/2021: Về việc hướng dẫn cách ly y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng có nguy cơ đến/trở về từ các khu vực có dịch, ổ dịch
Công văn số 2190/SYT-NVYD ngày 08/7/2021 của Sở y tế tỉnh Kiên Giang: Về việc thực hiện Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ y tế.
Họp lệ chi bộ ngày 3/6/2021
Trường Tiều học Mỹ Đức: Hội nghị gương điển hình tiên tiến năm học 2020-2021
Sự kiện nổi bật
Thống kê
Hôm nay : 21
Thống kê