Monday, 06/04/2020 RSS
Sự kiện nổi bật
<a href="/hoi-dap" title="Hoạt động ngoại khoá" rel="dofollow">Hoạt động ngoại khoá</a>

Hoạt động trải nghiệm thực hành ủi quần áo, đôm nút của học sinh năm học 2019-2020

Đăng bởi: kiengiang-thmyduc@edu.viettel.vn | 22/11/2019
         Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ( HĐTNST) là hoạt động vô cùng thiết thực và bổ ích ,nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất đạo ...
Thống kê
Hôm nay : 2
Thống kê