Saturday, 18/01/2020 RSS
Tiết sinh hoạt dưới cờ tuần 21 năm học 2019 -2020
 Ngày đăng:14/01/2020
Cũng như thường lệ trường Tiểu học Mỹ Đức đã tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần vào sáng thứ 2 ngày 06/01/2020. Tiết sinh hoạt diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng thật gần gũi thân thiện. Trong tiết sinh hoạt cũng diễn ra hoạt động tuyên ...
<a href="/tin-tuc-su-kien" title="Hoạt động - Sự kiện" rel="dofollow">Hoạt động - Sự kiện</a>

Tiết sinh hoạt dưới cờ tuần 21 năm học 2019 -2020

Đăng bởi: kiengiang-thmyduc@edu.viettel.vn | 14/01/2020
Cũng như thường lệ trường Tiểu học Mỹ Đức đã tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần vào sáng thứ 2 ngày 06/01/2020. Tiết sinh hoạt diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng ...
<a href="/hoi-dap" title="Hoạt động ngoại khoá" rel="dofollow">Hoạt động ngoại khoá</a>

Hoạt động trải nghiệm thực hành ủi quần áo, đôm nút của học sinh năm học 2019-2020

Đăng bởi: kiengiang-thmyduc@edu.viettel.vn | 22/11/2019
         Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ( HĐTNST) là hoạt động vô cùng thiết thực và bổ ích ,nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất đạo ...
Thống kê
Hôm nay : 4
Thống kê