Monday, 23/07/2018 RSS
Hoạt động - Sự kiện

Hội Thi chúng em kể chuyện Bác Hồ

Đăng bởi: kiengiang-thmyduc@edu.viettel.vn | 05/06/2018
Sáng ngày 29/5/2018, Trường Tiểu học Mỹ Đức đã tham gia hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ. Kết quả đạt được 1 giải Nhất, 1 giải Nhì.